ERAF operational program

STROPS Technologies, Ltd. has concluded an agreement No. SKV-L-2016/172 with LIAA for receiving support within ERAF operational program ”Growth and employment”.


STROPS Technologies, SIA ir noslēgts līgums Nr. SKV-L-2016/172 ar LIAA par atbalsta saņemšanu ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.

READ MORE

It`s official – our new NEXT.cam Website has been launched!

READ MORE
Privacy Policy