STROPS Technologies, Ltd. has concluded an agreement No. SKV-L-2016/172 with the Investment and Development Agency of Latvia for receiving support in the framework of the measure “Promotion of International Competitiveness” co-financed by the European Regional Development Fund.


STROPS Technologies, SIA ir noslēgts līgums Nr. SKV-L-2016/172 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.

Privacy Policy